Ledarmöte och kårlägerinbjudan

Tisdagen den 17 april hålls ett extrainsatt ledarmöte med anledning av att vi måste röja i vårt förråd i Lövgärdet. Vi samlas på parkeringsplatsen i Kålltorp klockan 18.00. Kontakta Toy om du vill veta mer; 0739-537155.

Ordinarie ledarmöte hålls precis som planerat. Det vill säga den 24 april klockan 19.15 på distriktskansliet Purpursnäckan vid Sankt Sigfids Plan (Delsjövägen 5 A). Där kommer vi bland annat få veta senaste nytt om lokalen i Kålltorp samt tala om kommande kår och sommarläger.

Kårlägret i år pågår mellan den 16-19 maj, inbjudan har skickats per mejl till alla äldre i kåren och de yngre får inbjudan denna eller nästa vecka. Anmälan ska vara inne senast den 26 april och lägeravgiften betald senast den 4 maj på postgiro 154 04 78-3.

Väl mött på samtliga evenemang!