Skicka brev till Jiingi

Vill du skicka ett brev till någon i kåren under Jiingijamborii, så gör du det på denna adressen.

Jiingijamborii
[i]Namn[/i]
Söderäng
Scoutkåren Göta Lejon [i](gäller både Leos och Katolskas scouter!)[/i]
291 76 Rinkaby