Kårstämma 18 mars

Årets kårstämma hålls tisdag 18 mars klockan 18.30 på distriktskansliet Purpursnäckan.

Alla kårens medlemmar är välkomna att delta på stämman — har du betalt medlemsavgiften har du rösträtt!

Du hittar inbjudan och dagordningen under dokument.

Anmäl dig till stämman till Ove eller din avdelningsledare.