Husbygget i Kålltorp närmar sig

Senaste nytt från kårens leverantör av hus i byggsats är att man räknar med montagestart i vecka 46, dag 2. (Det betyder 11 november.)

Tanken är att huset ska stå under tak i slutet av samma vecka.

Så gör som små barn och gamla farbröder — kom till bygget och titta. Där finns det säkert många stora maskiner 😉