Arbetshelg

Det är arbetshelg på trollsjönäs den 28-29 november.

Vi startar på fredagskvällen med bastu och kvällsmat.
På lördagen jobbar vi på anläggningen och en enklare lunch.

Allt till självkostnadspris.

Med Trappershälsningar
Styrelsen Old Trappers
Anmälan gör du till Bertil Johansson, tfn arb. 031 337 55 45,
Mob. 0702 80 17 50 (sms går också bra),
e-post bertil.johansson@caleotech.com
eller
Ulf Mellqvist, tfn. arb. 031-337 23 23, hem 0302-444 69