KS/LM 27 januari

Det har återigen blivit dags att sammankalla till sedvanligt kårstyrelsemöte med efterföljande ledarmöte i lokalen i Kålltorp. Styrelsen träffas där klockan 18.00 och planen är att vara färdiga till 19.30 då ledarmötet börjar. Är du styrelsemedlem och har förhinder att närvara ber vi dig att meddela det.

Väl mött!

P.S. 14 mars är sista datum för motionsinlämming till KS och styrelsen ser fram emot många sådana! D.S.