Kårstämman

I söndags (21 mars) var det kårstämma.
Där valdes 2010 års kårstyrlese och andra poster i kåren och stiftelsen.

Erik vill tacka alla medlemmar och aktiva i kåren. Utan er finns det igen kår.

Här kommer en lista med alla invalda personer i kårstyrelsen.
Det som är nytt för i år är bland annat att Tobias är sekreterare och Karl är ledarmot.

Kårstyrelsen:

Kårordförande Erik Bäck
Vice kårordförande Maria Wedin
Sekreterare Tobias Stellert
Kassör Heléne Uhlin
Ledamot Karl Wackeberg
Ledamot Hans Thimell
Revisor Barbro Björkdahl
Revisor Lennart Sjöberg
Revisorssuppleant Bertil Johansson
Revisorssuppleant Göran Lundén