Kårstämma

Alla Scoutkåren Göta Lejons medlemmar hälsas välkomna till 2011 års kårstämma som hålls söndag den 20 mars klockan 10.00. Mötet hålls i scoutlokalen i Kålltorp!

På stämman har du som betalat medlemsavgiften för år 2011 rösträtt.

I samband med kårstämman kommer en arbetsgrupp att tillsättas med uppgift att säkerställa att kårens historia bevaras på ett värdigt och riktigt sätt. Det finns mycket material i olika former på våra anläggningar och det känns viktigt att detta sparas för framtiden.

Om du vill vara med på stämman ska du anmäla dig till din ledare eller direkt till Erik Bäck senast söndag den 13 mars.
Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast klockan 15.00 söndag den 13 mars. Motioner kan också skickas med posten och ska då ha nått kårens postbox fredag 11 mars. Adressen är Scoutkåren Göta Lejon, Box 170 76, 402 61 Göteborg.

Kåren bjuder såklart på fika och kaffe så att vi håller oss pigga hela dagen!

Väl mött från styrelsen