Kårstämma

Onsdag den 28 mars är det dags för scoutkårens kårstämma. Kårstämman är det högst beslutande organet i scoutkåren och det möte där bland annat styrelse och valberedning utses.

Gör din röst hörd! Motioner ska vara kåren till handa senast den 21 mars. Samma dag anmäler du dig KO om du tänker närvara vid stämman.

Vi ses klockan 1830 i Kålltorp!