Kårstämman avslutad

Årets kårstämma är slut.

Vi tackar förra årets kårstyrelse och andra kåraktiva för ett bra år och välkomnar de nyinvalda.

Årets kårstyrelse består av
Ordförande: Erik Bäck
Vice ordförande: Maria Wedin
Ledamot: Tobias Stellert, Helene Uhlin, Karl Wackerberg, Lisa Wackerberg, Hans Thimell
Utmanarrepresentant: David Udén
Ordförande emeritus: Leif Porseland