Extra stämma

Onsdagen den 12 december är det extra kårstämma i Scoutkåren Göta Lejon. Stämman börjar klockan 18 och hålls i Kålltorpslokalen på Virginsgatan 25. På stämman kommer vi att behandla nya stadgar till scoutkåren samt besluta om medlemsavgiften för 2013.

Handlingarna är utskickade men kan fås på nytt mot begäran.

Väl mött den 12 december!