Kårstyrelsemöte

Kårstyrelsemedlemmar kallas härmed till möte den 28 maj klockan 19.00 i scoutstugan i Kålltorp. I vanlig ordning anmäls frånvaro till Erik.

Vi ses!