Att ha koll på

Framöver händer det en del som rör oss, nämligen;

  • Bowling med OT den 7 oktober. Anmäl dig senast den 6, mer information finns i din mejlbox.
  • 15 oktober sammanträder kårstyrelsen i Kålltorp. Med start klockan 19.00 är alla medlemmar välkomna förbi. Styrelsemedlemmar ska som vanligt föranmäla eventuell frånvaro!
  • 19 oktober är det distriktsstämma i Göteborgs scoutdistrikt. Vill du gå som delegat ska du anmäla dig till Tobias.