Kårstyrelsemöte

Onsdagen den 11 december träffas KS för terminens sista möte. Är du medlem av styrelsen men inte kan närvara ska du i vanlig ordning kontakta ordföranden.