Kallelse till extra kårstämma den 7 november

Styrelsen kallar härmed till extra kårstämma den 7 november klockan 18:00 i lokalen i Kålltorp. Mer information finns i den bifogade kallelsen.

Väl mött!

 

Kallelse och dagordning