God jul och gott nytt år!

Bästa medlem i Scoutkåren Göta Lejon

Ytterligare ett scout-år är till ända och det är dags att blicka fram mot ett nytt, förhoppningsvis minst lika spännande år som det vi nu lämnar bakom oss! Under hösten kunde vi starta ytterligare en spåraravdelning och till våren fortsätter verksamheten på våra fem avdelningar för spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare. 2016 startas med en planeringsdag den 23 januari dit alla ledare och utmanare är välkomna.

 

2015 var året då kåren firade 70 år som aktiv kår inte mindre än två gånger. Firandet hölls både på Trollsjönäs och i Kålltorp där äldre som yngre medlemmar träffades och samspråkade och umgicks över generationsgränserna. I samband med 70-årsjubiléet förnyades även kårens logotyp, har du inte uppmärksammat resultatet syns det här uppe till höger. 2015 var även året då vi inom scoutrörelsen fick utöva både lokalt och globalt samhällsengagemang i en allt oroligare omvärld. Många var de barn och unga som under året sökte en tryggare tillvaro i Sverige och tillsammans med andra ungdomsorganisationer i vårt närområde anordnade kåren aktiviteter för de ensamkommande flyktingarna. Som du noterat vid det här laget skickar kåren inget traditionellt julkort i år, i stället skickar vi ett ekonomiskt bidrag till Röda Korset i Göteborg som bland annat hjälper människor på flykt.

I början av nästa år kommer du att få en ny faktura för medlemsavgiften för terminen. Den medlemsavgift du betalar består av tre delar; kår-, förbunds- och distriktsavgift. Kårstämman i april fastställde kåravgiften. De övriga två bestäms av Scouterna respektive Göteborgs scoutdistrikt.

  Standard-avgift Andrakårs-avgift1 Heders-medlem2
Scoutkåren 80 kr 80 kr 0 kr
Scouterna 90 kr 0 kr 0 kr
Göteborgs scoutdistrikt 20 kr 0 kr 0 kr
Summa 190 kr 80 kr 0 kr

 

1 Gäller medlemmar i Göteborgs scoutdistrikt som får kårposten på e-post.

2 Ständiga medlemmar och hedersmedlemmar får en faktura på ordinarie medlemsavgift. Den ska skickas vidare till kassören, medlemmen betalar ingen avgift.

 

Det är mycket viktigt att de person- och kontaktuppgifter du lämnat till scoutkåren stämmer. Hör av dig till vår medlemsregistrerare Hans Thimell om du är osäker på om dina uppgifter stämmer, eller om du vill lämna nya, till exempel din e-postadress. Använd e-postadressen medlem@gotalejon.org.

I och med att du betalar din medlemsavgift förutsätter vi att du accepterar att uppgifterna du lämnar databehandlas och registreras i Scoutkåren Göta Lejons och Scouternas register över medlemmar samt att vissa uppgifter kan komma att publiceras på kårens och förbundets hemsidor. Dessutom förutsätts du lämna din tillåtelse till att bilder som tas på dig i kårens verksamhet får användas i densamma, exempelvis på vår hemsida och i utskick inom kåren. Om du motsätter dig något av ovanstående ber vi dig att kontakta Hans Thimell.

God jul och gott nytt år!

Erik Bäck, kårordförande