Kallelse till extra kårstämma 13 oktober kl 19.00

Välkommen till extra kårstämma i Scoutkåren Göta Lejon

Mer information finns i bilagd kallelse.

Medlemmar anmäler sig senast den 11 oktober till Erik Bäck.

Väl mött!