Kallelse till kårstämma

Styrelsen i Scoutkåren Göta Lejon kallar härmed till kårstämma, söndagen den 25 mars klockan 16.00 i scoutlokalen i Kålltorp, Virginsgatan 25, Göteborg. Tillsammans med denna kallelse skickas även styrelsens förslag till dagordning ut.

Motioner till stämman skickas med e-post till info@gotalejon.org och ska vara styrelsen tillhanda senast söndag den 11 mars. Motioner kan också skickas med brev. Observera dock att vi nyligen ändrat adress och numera mottar post till Virginsgatan 25, 416 54 Göteborg.

Alla kårens medlemmar har, enligt § 11 i stadgarna, närvaro-, yttrande- och rösträtt på kårstämman. För beräkning av tilltugg och förfriskningar uppskattar styrelsen om du anmäler dig till kårordförande Erik Bäck (ordforande@gotalejon.org, 0707-61 26 77) senast den 22 mars. Det går även bra att anmäla sig till sin avdelningsledare.

Fika kommer att serveras i anslutning till stämman. Var vänlig meddela eventuella allergier eller önskemål om specialkost i samband med din anmälan.

Dagordning Kårstämman 2018

Väl mött,
Styrelsen genom kårsekreterare Lisa Wackerberg