Arbetsuppgifter Kålltorp och Trollsjönäs april/maj 2018

I april och maj har två huvuduppgifter.

Arbetsdagen den 29 april på Trollsjönäs.
Flaggvakt för Göteborgsgirot den 6 maj, mer info anmälan som flaggvakt finns på: cykel.gotalejon.org

Förutom de två huvuduppgifterna finns följande:

Trollsjönäs

Uppgift Beskrivning
Gipsbeklädnad förråd (7m2) Gipsskivor och snickerier. Förbättra brandskyddet
Fylla upp vedförråd Ordna och fylla upp i vedförråden
Markera upp kort permanent spår Komplettera med käppar och montera spårmarkeringar
Fler fågelholkar Tillverka och sätta upp olika sorters fågelholkar
Bänkskivor Lätt avslipning och inoljning av bänkskivor i köket.
Tillfartsvägen, Rördalen – Trollsjönäs Röja buskar i vägkanten, fylla i hålor, bättra på avrinning till diken

Kålltorp

Veckostädning Dammsug, våttorka, torka av ytor, töm sopor.
Putsa fönster Putsa alla fönster i lokalen