Välkommen att prova på scouting!

Scoutterminen har börjat och för spårarscouter, det vill säga barn i andra och tredje klass, kommer vi att hålla särskilda prova på-möten onsdag 2 september och torsdag 3 september kl 18.00. För äldre barn som är intresserade av scouting är det tyvärr kö. Läs mer om hur intresseanmälan görs nedan.

Anledningen till att det är två prova på-tillfällen för spårare är att vi hoppas att vi kommer kunna erbjuda scouting på två avdelningar, en på onsdagar och en på torsdagar, under det kommande året. 

Vi är många vuxna som är engagerade i scoutkåren, men för att vi ska kunna erbjuda scoutverksamhet av god kvalitet på två spåraravdelningar behöver vi bli fler ledare. Föräldrar med eller utan egen scoutbakgrund kommer att behöva engagera sig i föreningen. Förtur kan komma att ges till de barn, vars föräldrar ställer upp som ledare.

Som ett första steg, inför det första mötet, ber vi er att fylla i ett formulär som vi kallar medlemsansökan. Det finns på medlem.gotalejon.org. Vi vill gärna att alla som provar på fyller i sina uppgifter. Man får prova på att vara scout på tre möten, innan man behöver bestämma sig för om man vill fortsätta eller ej, så se det som en intresseanmälan.

Anmälan ger oss era kontaktuppgifter och därmed möjlighet att kontakta er, och där finns också en fråga om vilka möjligheter man har som vårdnadshavare, att engagera sig i verksamheten.

Tre veckor efter prova på-mötena, 23 och 24 september, kommer vi att bjuda in till föräldramöten på spåraravdelningarna. Då kommer föräldrar och vårdnadshavare att få information om scouterna och om vår förening.

Välkommen till Scoutkåren Göta Lejon!