Ny information om hur scoutverksamheten anpassas

Med anledning av de skärpta allmänna råden som Folkhälsomyndigheten beslutade om den 29 oktober där särskilda riktlinjer har tagits fram för Västra Götaland har styrelsen skickat mejl till alla föräldrar och vuxna medlemmar med information om vilka åtgärder vi vidtagit och vad vi förväntar oss av scouter och föräldrar.

Avdelningsledarna kan komma att meddela eventuella förändringar för sina respektive avdelningar. Det sker via e-post.

Följande förändringar och riktlinjer gäller generellt:

• Liksom tidigare gäller att de fysiska träffar som vi har sker utomhus och att vi ska hålla avstånd när vi träffas. Det är av yttersta vikt att vi alla tar ansvar för att stanna hemma vid sjukdomssymtom.
• Utmanarverksamheten upphör tillfälligt i fysisk form.
• Den planerade arbetskvällen i Kålltorp den 5 november ställs in.
• Vi genomför i dagsläget inga övernattningar.
• Verksamheten ska planeras så att det är möjligt att transportera sig till fots, med cykel eller familjevis i bil. Vi ber er alla också ta ett eget ansvar för transporten till och från våra möten för att undvika kollektivtrafiken.
• I samband med hämtning och lämning från lokalen ber vi alla föräldrar att tänka på att hålla avstånd, såväl till varandra som till våra ledare.
• Övriga möten, så som t.ex. styrelsemöten, kommer att ske digitalt.