Alla inlägg av Erik Bäck

Information till scouter och föräldrar

Uppdaterad 2 april 2020.

Just nu finns det många som har frågor och oroas över coronaviruset. Scoutkåren Göta Lejon följer rekommendationerna från Scouterna och från Folkhälsomyndigheten.

Vi kommer tills vidare att fortsätta hålla avdelningsmöten som planerat. Samtliga möten kommer dock att hållas utomhus – ta med kläder efter väder. Hittills har en utfärd gjorts om till en heldagsaktivitet i Kålltorp och en har ställts in. Scoutkåren följer läget och kommer att fatta beslut om kommande utfärder och läger inom de närmsta dagarna.

Om ändringar görs i programmet kommer avdelningsledarna att informera om det via e-post.

Viktigt att tänka på är: Vid minsta tecken på förkylning, feber eller hosta så stannar man hemma. Det är ni föräldrar som tar ansvar för att barnen inte kommer till scouterna vid sjukdom.

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder.

Scoutterminen startar!

Höstterminen 2012 kommer att starta i och med Härlandas fritidsmässa på Torpaskolan 30 augusti. Precis en vecka senare håller vi ett prova-på-möte för nya och gamla medlemmar.

På terminsplaneringen på Tjörn i helgen bestämdes att scouterna ska vara med på fritidsmässan för att visa upp vår verksamhet för stadsdelens alla skolbarn och -ungdomar. Mässan kommer att vara öppen 30 augusti klockan 10-17 och tanken är att lärarna ska gå dit med sina klasser.

I samma vecka kommer de vanliga mötena att börja på våra avdelningar. Du som redan är medlem kan titta efter ett terminsprogram på din avdelnings sida. En inbjudan kommer också att skickas hem till dig.

Torsdag 6 september klockan 18 hålls ett prova-på-möte i scoutlokalen vid Parkskolan. Då är alla välkomna att besöka oss, för att se, höra och uppleva vad scouting är. Ta gärna med en vuxen.

Går man i andra eller tredje klass får man gå på spåraravdelningen. De har möte en gång i veckan i lokalen vid Parkskolan och någon övernattning på vår friluftsanläggning Trollsjönäs per termin. För äldre barn finns våra upptäckar-, äventyrar- och utmanaravdelningar.

På planeringen bestämdes också datum för resten av terminen. De kommer att läggas ut i kalendern här på hemsidan inom kort. Redan nu kan vi dock avslöja att ledarmöten kommer att hållas 19 september, 18 oktober, 7 november och 28 november. Kårstyrelsemöten hålls 19 september, 10 oktober, 7 november och 8 eller 9 december.

Snart terminsstart

Snart börjar scoutterminen igen! På söndag 19 augusti har vi terminsplanering och efter det kan vi lämna mer information.

Det vi vet redan nu är att vi med största sannolikhet kommer att finnas med på Härlandas fritidsmässa den 30 augusti och att vi antagligen kommer att hålla ett prova-på-möte i scoutstugan under dagarna efter den. Då kan ni träffa oss!

Går man i andra eller tredje klass får man gå på spåraravdelningen. De har möte en gång i veckan i lokalen vid Parkskolan och någon övernattning på vår friluftsanläggning Trollsjönäs per termin. För äldre barn finns våra upptäckar-, äventyrar- och utmanaravdelningar.

Om ni har fler frågor kan ni titta på vår webbplats, www.gotalejon.org, igen om några dagar. Här kommer vi att lägga ut information om datum för prova-på-mötet och terminsstarterna.