Alla inlägg av Erik Bäck

Medlemsavgifter – bra att veta

Både nya och gamla medlemmar ställer en del frågor om medlemsavgiften så här i början av terminen. Medlemsavgiften faktureras centralt från Scouterna vid månadsskiftena. Befintliga medlemmar ska ha fått sin faktura runt den 1 september. Nya medlemmar kommer att få sin faktura runt 1 oktober eller 2 november, beroende på när man började.

Nytt för i år är att Scouterna för att spara pengar och miljö enbart skickar avierna elektroniskt. I första hand väljs e-faktura, i andra hand tjänsten Kivra och i tredje hand e-post. Först i fjärde hand skickas fakturan på papper, om e-postadress saknas.

Anmäl dig gärna som mottagare av e-faktura i din internetbank. Scoutens medlemsnummer behövs och det hittar du på fakturan. Om du hellre vill använda Kivra gör du en anmälan på deras hemsida. Har du inte valt någon av dessa metoder gäller det alltså att hålla utkik i e-postlådan kring månadsskiftet.

Välkommen att prova på scouting!

Scoutterminen har börjat och för spårarscouter, det vill säga barn i andra och tredje klass, kommer vi att hålla särskilda prova på-möten onsdag 2 september och torsdag 3 september kl 18.00. För äldre barn som är intresserade av scouting är det tyvärr kö. Läs mer om hur intresseanmälan görs nedan.

Anledningen till att det är två prova på-tillfällen för spårare är att vi hoppas att vi kommer kunna erbjuda scouting på två avdelningar, en på onsdagar och en på torsdagar, under det kommande året. 

Vi är många vuxna som är engagerade i scoutkåren, men för att vi ska kunna erbjuda scoutverksamhet av god kvalitet på två spåraravdelningar behöver vi bli fler ledare. Föräldrar med eller utan egen scoutbakgrund kommer att behöva engagera sig i föreningen. Förtur kan komma att ges till de barn, vars föräldrar ställer upp som ledare.

Som ett första steg, inför det första mötet, ber vi er att fylla i ett formulär som vi kallar medlemsansökan. Det finns på medlem.gotalejon.org. Vi vill gärna att alla som provar på fyller i sina uppgifter. Man får prova på att vara scout på tre möten, innan man behöver bestämma sig för om man vill fortsätta eller ej, så se det som en intresseanmälan.

Anmälan ger oss era kontaktuppgifter och därmed möjlighet att kontakta er, och där finns också en fråga om vilka möjligheter man har som vårdnadshavare, att engagera sig i verksamheten.

Tre veckor efter prova på-mötena, 23 och 24 september, kommer vi att bjuda in till föräldramöten på spåraravdelningarna. Då kommer föräldrar och vårdnadshavare att få information om scouterna och om vår förening.

Välkommen till Scoutkåren Göta Lejon!

Information till scouter och föräldrar

Uppdaterad 2 april 2020.

Just nu finns det många som har frågor och oroas över coronaviruset. Scoutkåren Göta Lejon följer rekommendationerna från Scouterna och från Folkhälsomyndigheten.

Vi kommer tills vidare att fortsätta hålla avdelningsmöten som planerat. Samtliga möten kommer dock att hållas utomhus – ta med kläder efter väder. Hittills har en utfärd gjorts om till en heldagsaktivitet i Kålltorp och en har ställts in. Scoutkåren följer läget och kommer att fatta beslut om kommande utfärder och läger inom de närmsta dagarna.

Om ändringar görs i programmet kommer avdelningsledarna att informera om det via e-post.

Viktigt att tänka på är: Vid minsta tecken på förkylning, feber eller hosta så stannar man hemma. Det är ni föräldrar som tar ansvar för att barnen inte kommer till scouterna vid sjukdom.

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder.

Scoutterminen startar!

Höstterminen 2012 kommer att starta i och med Härlandas fritidsmässa på Torpaskolan 30 augusti. Precis en vecka senare håller vi ett prova-på-möte för nya och gamla medlemmar.

På terminsplaneringen på Tjörn i helgen bestämdes att scouterna ska vara med på fritidsmässan för att visa upp vår verksamhet för stadsdelens alla skolbarn och -ungdomar. Mässan kommer att vara öppen 30 augusti klockan 10-17 och tanken är att lärarna ska gå dit med sina klasser.

I samma vecka kommer de vanliga mötena att börja på våra avdelningar. Du som redan är medlem kan titta efter ett terminsprogram på din avdelnings sida. En inbjudan kommer också att skickas hem till dig.

Torsdag 6 september klockan 18 hålls ett prova-på-möte i scoutlokalen vid Parkskolan. Då är alla välkomna att besöka oss, för att se, höra och uppleva vad scouting är. Ta gärna med en vuxen.

Går man i andra eller tredje klass får man gå på spåraravdelningen. De har möte en gång i veckan i lokalen vid Parkskolan och någon övernattning på vår friluftsanläggning Trollsjönäs per termin. För äldre barn finns våra upptäckar-, äventyrar- och utmanaravdelningar.

På planeringen bestämdes också datum för resten av terminen. De kommer att läggas ut i kalendern här på hemsidan inom kort. Redan nu kan vi dock avslöja att ledarmöten kommer att hållas 19 september, 18 oktober, 7 november och 28 november. Kårstyrelsemöten hålls 19 september, 10 oktober, 7 november och 8 eller 9 december.

Snart terminsstart

Snart börjar scoutterminen igen! På söndag 19 augusti har vi terminsplanering och efter det kan vi lämna mer information.

Det vi vet redan nu är att vi med största sannolikhet kommer att finnas med på Härlandas fritidsmässa den 30 augusti och att vi antagligen kommer att hålla ett prova-på-möte i scoutstugan under dagarna efter den. Då kan ni träffa oss!

Går man i andra eller tredje klass får man gå på spåraravdelningen. De har möte en gång i veckan i lokalen vid Parkskolan och någon övernattning på vår friluftsanläggning Trollsjönäs per termin. För äldre barn finns våra upptäckar-, äventyrar- och utmanaravdelningar.

Om ni har fler frågor kan ni titta på vår webbplats, www.gotalejon.org, igen om några dagar. Här kommer vi att lägga ut information om datum för prova-på-mötet och terminsstarterna.