Bli ledare

Vi är alltid öppna för nya ledare och andra vuxna i kåren.

Man kan bidra på flera sätt med det man är bra på, eller känner att man vill bli bättre på;

  • Hjälpa till på avdelningar under möten eller läger.
  • Planering och genomförande av större läger för hela kåren.
  • Utbildningar (första hjälpen, skog och mark etc.)
  • Kåradministration, ekonomi.
  • Löpande fastighetsunderhåll (måleri, snickeri, fasadtvätt etc.)
  • Fastighetsutveckling.

Ett ideellt engagemang i en ungdomsorganisation är en god samhällsinsats och en bra erfarenhet. Framförallt är det väldigt roligt!

Vill du bli ledare eller på annat sätt engagera dig i kåren på något annat sätt, kontakta kårordförande, Erik Bäck, ordforande@gotalejon.org, 0707-61 26 77.