Medlemsavgift

Terminsavgiften är för närvarande 205 kr per termin. Avgiften består av tre delar;

  • 90 kr i förbundsavgift som går till riksorganisationen Scouterna.
  • 90 kr i kåravgift som tillfaller scoutkåren.
  • 25 kr går till Göteborgs scoutdistrikt.

Inbetalningskort skickas ut en gång på våren och en gång på hösten. Glömmer man att betala skickas påminnelser.

I medlemsavgiften ingår det mesta vi gör i scouterna. Bland annat försäkring och aktiviteter under terminen. Det tillkommer oftast en extra avgift när vi åker på läger.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Göteborgs scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

E-faktura

Man kan med fördel få sin medlemsavgift som e-faktura! Anmälan gör var och en i sin internetbank (sök efter Scouterna). För att kunna anmäla sig behöver man sitt medlemsnummer, vilket man hittar på  en tidigare faktura eller så kan du be din avdelningsledare att ta fram det. Föräldrar kan anmäla sig för e-faktura för sina barn. Förälderns personnummer används då men man fyller i medlemmens namn och medlemsnummer. En person kan få e-faktura för flera medlemmar.

Vi uppmanar alla som har möjlighet till det att anmäla sig för e-faktura eftersom vi på så vis kan minska antalet pappersutskick vilket vi sparar pengar och energi på. Samtidigt gör vi en insats för miljön!