Medlemsavgift

Terminsavgiften är för närvarande 205 kr per termin. Avgiften består av tre delar;

  • 90 kr i förbundsavgift som går till riksorganisationen Scouterna.
  • 90 kr i kåravgift som tillfaller scoutkåren.
  • 25 kr går till Göteborgs scoutdistrikt.

Fakturan skickas ut en gång på våren och en gång på hösten. Numer skickas fakturorna elektroniskt direkt till din internetbank (om du anmält dig för e-faktura, se nedan), till din digitala brevlåda (om du har Kivra) eller till den e-postadress du lämnat till oss. Glömmer du att betala skickas påminnelser.

I medlemsavgiften ingår det mesta vi gör i scouterna. Bland annat försäkring och aktiviteter under terminen. Det tillkommer däremot oftast en extra avgift för till exempel mat och programmaterial när vi åker på läger.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Göteborgs scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

E-faktura

Du kan med fördel få din medlemsavgift som e-faktura! Anmälan gör du i din internetbank (sök efter Scouterna). För att kunna anmäla dig behöver du sitt medlemsnummer, vilket står på en tidigare faktura eller så kan du be vår medlemsregistrerare, som nås på medlem@gotalejon.org, att ta fram det. Föräldrar kan anmäla sig för e-faktura för sina barn. Förälderns personnummer används då men man fyller i medlemmens namn och medlemsnummer. En person kan få e-faktura för flera medlemmar.

Vi uppmanar alla som har möjlighet till det att anmäla sig för e-faktura eftersom vi på så vis kan minska antalet fakturor som kommer bort i postgången.