Om oss

Scoutkåren Göta Lejon består av ungefär 200 scouter i olika åldrar, varav ungefär två tredjedelar är under arton år. Lokalerna ligger i Renströmska parken (Kålltorp, östra Göteborg) och där bedrivs det varje vecka verksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Kåren har även en friluftsanläggning vid namn Trollsjönäs, för mera information om den kan du gå in på anläggningens hemsida.
Medlemmarna är indelade i olika avdelningarna beroende på hur gamla de är. Mer information om detta finns på avdelningssidorna. Där finns även information om när de brukar ha möten.

Kåren bildades 1945 och är en av de äldre i Göteborg.