Historia

1955 åker vi med skärgårdsbåtar till scoutlägret på Norra Orust, Dyrsten (distriktsläger) ett fint läger med mycket värme och salta bad. På lägerbålet framträder Göta Lejon med Spanska Pustan och sjunger för första gången sången: När man ser dig i fasaden verkar du rätt belåten o s v. På hösten startar Göta Lejons Föräldraförening där den drivande kraften från början var Rut Jodal. The Trappers startar sin verksamhet detta år (seniorverksamhet).

1956 arrangerar kåren tillsammans med föräldraföreningen en stor bazar med mannekänguppvisning på Bagaregårdens skolan. Efter ett gott resultat av bazaren bygger vi ytterligare två hus på Trollsjönäs (blå och gröna). Medlemsantalet i kåren har nu ökat och VT 56 har Långa Bågarna 6 patruller (42 scouter) varför beslut togs om att starta en tredje avdelning som fick namnet Spejarna.

1957 avhåller kåren sommarläger på Viebo vid Floda. Verksamheten flyttas delvis ur källaren på ungdomsgården till intill liggande hus. Seniorverksamheten hade kommit igång ordentligt med över 35 flickor och pojkar.

1959 åker vi på distriktsläger till Kragenäs i norra Bohuslän. Vi får en barack av SKF som flyttas till Kålltorp nedanför ishockeybanan. Detta blir vårt första egna hus i Kålltorp för seniorer, ledare och patrullmöten.

1960 vi bygger och färdigställer storstugan på Trollsjönäs med stor hjälp av familjen Boge.

1961 börjar scoutkåren samgående med BÖÖ Flickscoutkår som då bestod av två flickscoutavdelningar Springarna och Vägvisarna samt två blåvingeringar bl a Ängsblommorna.

1962 bygger vi scoutstugan (intill ishockeyplan) med medel från BÖÖ Flickscoutkår. Vi flyttar ut från källaren på ungdomsgården och i stort sett alla verksamheter bedrivs i nya scoutstugan samt ett annat hus intill slöjden.

1963 kåren åker på läger till Töllås, norra Orust. Flickor och pojkar ligger i var sin by c:a 2 km från varandra. Göta Lejon arrangerar scoutfemkamp på lägret. På hösten 1963 startar Old Trappers av ledare i kåren, en verksamhet som levt vidare.

1963-66 kåren har dessa år ca 265 medlemmar och verksamheten sjuder av liv på de olika avdelningarna, flockarna, blåvingeringarna och seniorlag samt inte minst många ledare.

1965 köper vi till 5 000 m2 mark på Trollsjönäs. Samma år åker vi på sort förbundsläger på Eknön i St:annas skärgård. 4 300 flickor på på fastlandet och 9 000 pojkar på ön. Vår nuvarande kung inviger lägret.

1967 åker vi på distriktsläger i Tiveden och för första gången bor flickor och pojkar på samma lägerområde. Stora rummet i storstugan får en rustikare inredning.

1968 arrangerar scoutkåren förbundsmästerskap i scoutfemkamp där merparten av tävlingen avhölls i Skatås och Delsjö området. Simning avhälls i Valhallabadet. Rekordstort deltagande från många scoutkårer i Sverige. Kårens ledare och seniorer gjorde en stor insats.

1969-70 vi bygger två nya timmerhus på Trollsjönäs och med gemensamma krafter fick vi upp timmerstockarna trots en svår höststorm.

1970 på Pingst firade kåren stort sitt 25-års jubileum på Trollsjönäs med inbjudna gäster. Scoutkåren fick en ny kårfana av vår föräldraförening. Fån Kålltorps Ungdomsgård fick vi bidrag till bord och stolar till timmerhusen. Vi hade besök från vår frändetropp i Oslo. I augusti månad deltar vi på sommarlägret på Kragenäs, Västkust 70.

1971-72 verksamheten förändras. Vargungar och blåvingar försvinner och ersätts med minior och juniorscouter i mixade avdelningar. Barnantalet börjar minska i Kålltorp med omnejd. I vårt tidigare upptagningsområde finns nu Björkekärrs Scoutkår, Kallebäcks Scoutkår, Redbergslids Scoutkår och Torpa Scoutkår. Flera av dessa har vi hjälpt till med vid starten. Medlemsantalet i kåren ligger på 150.

1971 deltar vi i Camp Jubilette på Vallda Sandö mest som arrangör av vildmarksdagarna på Vättlefjäll.

1972 åker vi med på kretslägret vid Bockaberg i Floda.

1973 deltar scoutkåren på distriktslägret i Tiveden med många deltagare.

1974 deltar scoutkåren i kretslägret på Sparreviken kallat för Feskelägret. En härlig vecka med mycket bad, fiske, dykning och tävlingar.

1975 beslutar kåren att starta verksamhet i Rannebergen då barnantalet i Kålltorp minskat så mycket att inte kan bedriva våra avdelningar på ett bra sätt.
Under åren 1975-87 bedriver scoutkåren verksamhet i Rannebergen och Lövgärdet med avdelning i varje gren (mr, jr och patrullscout samt seniorscout). De sista åren får vi allt svårare att rekrytera ledare och några ledare har arbetat länge och vill nu sluta.
1975 deltar scoutkåren i kretslägret på Bullaren. Scoutkåren hade också jubileumsläger på Trollsjönäs under pingsthelgen.

1976 deltar vi i regionslägret i Säffle, Duse udde.

1977 på kretsläger på Sparreviken med tema alla tiders läger.

1978 på Almö ett förbundsläger.

1979 kretsläger i Lagan.

1980 IVÄG på Dal.

1981 kretsläger på Sparreviken, Surr 81.

1982 kretsläger på Stättared.

1984 läger på Kragenäs

1985 läger på Rydal.

1984-85 bygger vi ny stuga på Trollsjönäs som ersätter gröna stugan. Invigning av stugan sker på 40-årsjubileumsfirande på Trollsjönäs.

1986 regionsläger på Tjolöholm.

1987 kretsläger på Flatön.

1988 kretsläger på Apelhult.

1988 startar vi upp med scoutverksamhet i Kålltorp igen. Där vi fick disponera nya lokaler i ett nybyggt daghem. Vi lånade ut våra hus till verksamhet för fritidsgården och SKS. Våra hus flyttades och byggdes ihop när daghemmet byggdes. Vi startade med en minior och junioravdelning.

1990 startar vi ytterligare en miniorscoutavdelning i Kålltorp.

1992 börjar vi med patrullscout igen.

1991-94 bygger vi ett nytt hus på Trollsjönäs som innehåller toaletter, dusch, bastu och förråd.

1992 deltar scoutkåren tillsammans med GÖK i läger i Ålborg.

1995 firade scoutkåren 50 år med jubileumsfest på Skansen Lejonet den 23 april, läger på Svenska Scoutförbundets anläggning i Duved, Jämtland samt stor jubileumsfirande på Trollsjönäs i augusti med gamla ledare m fl. ca 200 personer deltog i ett lyckat arrangemang. I november hade Old Trappers återsamling på Trollsjöns. Samma år start vi med seniorverksamhet igen.

1998 vill SDF Härlanda flytta våra hus för att bygga en skola där ishockeyplanen ligger. Efter många och långa samtal och möten med SDF Härlanda och LFF kommer vi överens och våda hus flyttas en but närmare vägen upp till Björkekärr. Vi fick inte vara kvar i lokalerna på daghemmet. Vi startade upp igen i våra egna lokaler 1999.

2000 börjar vi arbeta med grunden för att bygga ett nytt förråds och kanothus. 2001 gjuter vi bottenplattan och de kommande åren har vi arbetat så fort tillfälle har givits. De är mest folk i stiftelsen som arbetar med färdigställandet.

2005 är det i sort sett färdig och invigs på vårt 60 årsjubileum. I juni månad rev vi gamla blå stugan. Ett antal träd blåste ner under stormen men våra fastigheter klarade sig bra.

2006 I april avhölls en gemenskapshelg på Trollsjönäs som var mycket uppskattad. Sommarläger avhölls på Två skyttlar med ca 25 deltagare. Efter värvning i skolan i början av HT var medlemsantalet MR. Insekterna 16 st, JR och P-scout 16 st och Trappers 17 var 10 st. I Hajk DM deltog vi med tre lag och i GÖK-Open vann vi vandringspris för Miniorer. I december avhölls julmarknad i Kålltorp.

2007 Den 16-19 maj avhölls sedvanligt läger på Trollsjönäs. Under året utbröt brand i våran scoutstuga i Kålltorp. Vår verksamhet flyttades till Björkekärrs scoutstuga som var vänliga att låna oss lokalen. Vi började projektera för nya lokaler.

2008 I januari lämnade vi in ritningar till Stadsbyggnadskontoret om att få bygga ett nytt hus. Vi avhäll sommarläger på Brännö. Seniorscouterna åkte på läger till Vässarö. Under HT. var medlemsantalet följande, Krypen 10 st + 2 ledare, Insekterna 15 st + 2 ledare, Spejarna 14 st + 3 ledare, Långa Bågarna 10 st + 2 ledare, Seniorscouterna 10 st. Sedvanlig uppskattad julpiff avhölls 5-7 december. Det nya huset kom med lastbil den 11 november. Det skall monteras upp av leverantören och vara under tak i slutet av veckan.

2009 Under vårterminen fortsatte vi arbetet med det nya huset och i mars avhöll vi kårstämma där. Vikingaläger avhölls på Trollsjönäs i maj månad och sommarläger avhölls 1-8 augusti på Kragenäs, Agema. Vid mars månads utgång bestod kåren av 115 medlemmar.