Kålltorp

Adressen till lokalen i Kålltorp är
Virginsgatan 25
416 54 Göteborg

Den nuvarande lokalen färdigställdes 2009.

Så här hittar du till vår stuga i Kålltorp:

Karta till Kålltorp