Taggarkiv: Demokratijamboree

Styrelsemöte

Onsdagen den 17 oktober (obs nytt datum) hålls det kårstyrelsemöte i Kålltorp. En stor och viktig punkt under mötet kommer att vara förberedelser för den extra kårstämman som kommer äga rum senare under hösten.

Den extra kårstämman har planerats in för att fastställa nya stadgar för scoutkåren, och för att besluta om framtida medlemsavgifter. Nya stadgar krävs för att samgåendet till en gemensam scoutorganisation – också känt som Scouterna – ska fungera.

Styrelsen vill härmed bjuda in alla som känner att de kan bidra till att stadgarna blir så bra som möjligt. Kom till mötet, vi börjar klockan 19.00.