Taggarkiv: Distriktsstämma

Rapport från stämman

Höstens stämma i Göteborg är över för den här gången och sammanfattningsvis var det en lyckad tillställning. En sammanfattning: Cirka 80 delegater närvarade från 25 kårer, budget och verksamhetsplan fastställdes. Fokus låg på propositioner och motioner till förbundsstämman senare i höst och göteborgsscouterna valde att bifalla samtliga förutom motion 1. Handlingarna i sin helhet finns på http://www.fst11.se

Sist men inte minst valdes en ny distriktsstyrelse. Värt att notera är LEO-medlemmarna Anna Gottfridsson och Ove Olsson som nyvaldes till vice distriktsordförande respektive omvald revisorsuppleant.

Gratulerar!