Taggarkiv: Förbundsstämman

Följ förbundsstämman!

I helgen går SSFs förbundsstämma av stapeln. Det viktigaste beslutet som kommer att prägla hela helgen är det fortsatta arbetet om ett gemensamt förbund. Bifalles motionen så kommer Svenska Scoutförbundet att upphöra att existera så som vi känner det idag. Följ alltsammans på http://www.nyascouterna.se och http://www.fst11.se !