Taggarkiv: Julbrev

Julbrev 2022

Tack!

Från kårstyrelsen vill vi uttrycka och förmedla ett stort tack till dig som läser detta julbrev. Vi vill tacka dig som är barn och varit scout på någon av våra avdelningar! Vi vill tacka dig som är ungdom och kanske både utmanarscout och ledarassistent på en och samma gång! Vi vill tacka dig som är vuxen och har engagerat dig som ledare på en avdelning, i en arbetsgrupp eller på någon av våra anläggningar! Vi vill tacka dig som varit en stöttande förälder och ställt upp för ditt barn och för föreningen genom att hjälpa till på ett avdelningsmöte eller läger, genom att städa i lokalen eller genom att skjutsa hem några scouter från Trollsjönäs! Och vi vill tacka dig som hjälpt scoutkåren på något annat vis under året som gått.

År 2022 är ett år då verksamheten i föreningen återgått till vad som tidigare varit normalt, efter ett par år med restriktioner. Samtidigt finns det mycket som ändå inte varit helt normalt. Under vårterminen höll vi kårläger på Trollsjönäs med ovanligt många deltagare och under sommaren åkte ett sextiotal av kårens medlemmar till Kristianstad och den nationella Jamboree 22. Vi märker att det finns ett stort intresse för scouting och för Scoutkåren Göta Lejon. Inför höstterminen startade kåren två nya avdelningar: Springarna för upptäckarscouter och Rovfåglarna för äventyrarscouter. Det gör att vi i nuläget har sju avdelningar med verksamhet varje vecka! Vi är i skrivande stund strax under 200 medlemmar och ytterligare ett trettiotal barn står i kö för att delta i vår verksamhet när vi kan bereda dem plats.

Vi hade inte kunnat starta fler avdelningar utan det tillskott av nya ledare vi fått, i alla våra åldersgrupper. Ni är varmt välkomna! Trots att vi fått nya ledare behöver vi bli fler. I dagsläget är vi inte tillräckligt många ledare för att klara oförutsedda händelser, till exempel sjukdom, utan att behöva pussla betänkligt med ledarresurserna. När vi är fler som använder scoutlokalen i Kålltorp och stugorna på Trollsjönäs blir slitaget på anläggningarna större. Kårstyrelsen har en förhoppning och förväntan att ledarna under nästa år och framåt kan få ännu mer hjälp och avlastning från våra scouters familjer med saker som hjälpledare, städning eller annat stugfixande. Vi har valt att formulera det så här: 

Under 2023 och framåt förväntar vi i styrelsen oss att alla familjer med scouter på någon av våra avdelningar ställer upp på antingen minst en arbetsdag i Kålltorp eller på Trollsjönäs alternativt utför en av nedanstående tre uppgifter:

  1. Hjälpa till som ledare

Många av våra avdelningsledare och assistenter är med på så gott som varje möte. Om du vill vara med som ledare är du också välkommen! Det vi kräver är att du går webbkursen Trygga möten, att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister och lämnar en referens. Resten löser vi tillsammans, med introduktion och utbildning.

Kanske kan, vill eller hinner du inte komma varje vecka? Då finns det möjlighet att hjälpa till som förälder eller annan vuxen under enstaka möten. På sidan link.gotalejon.org/datumavdelningar kommer vi att lägga upp doodlar för de olika avdelningarna så snart terminsprogrammen för våren är klara. Vi uppmanar alla att gå in och paxa ett eller flera tillfällen. Det kan vara ett möte när du vill lära ut något eller lära dig något själv. Eller bara ha roligt ihop med scouterna! Du får mer information av avdelningsledarna när tiden för mötet närmar sig.

  1. Städa i Kålltorp 

För att hålla lokalen i Kålltorp ren och fin behöver vi hjälp av föräldrar och andra vuxna för att städa den varje vecka. Detta är ett enkelt sätt att frigöra tid från ledarna och går att utföra i anslutning till att era scouter har möte i lokalen. En anmälningslista kommer att finnas på: link.gotalejon.org/stada och städinstruktioner finns i städskåpet i scoutlokalen. 

  1. Resursgruppen 

I Kålltorp sköts/samordnas underhållet av vår stugfogde och på Trollsjönäs sköts det av vår stiftelse. Stiftelsen är på plats på Trollsjönäs varje onsdag för att arbeta med diverse underhåll. Vi behöver dock ibland ytterligare hjälp med diverse underhåll och arbeten och har därför skapat resursgruppen. Gruppen är tänkt att bestå av både medlemmar i kåren och föräldrar. Vår tanke är att medlemmar i resursgruppen helt enkelt är de som vi först kontaktar när vi behöver hjälp med något särskilt. Detta kommer troligtvis i första hand att bestå av diverse löpande underhåll. Alla medlemmar i gruppen hjälper såklart till efter bästa förmåga. Anmäl ditt intresse till info@gotalejon.org

Sommarläger

Nästa sommar är det såklart tid för att återigen fylla en buss med glada scouter och en släpkärra med lägermaterial för att för att spendera en vecka i tält, på någon lägerplats, tillsammans med andra scoutkårer. Från scoutkårens sida har vi fortfarande inte beslutat vilket sommarläger vi ska åka på 2023 och har du som läser detta några förslag eller vill vara med och planera är du välkommen att höra av dig till info@gotalejon.org

Några modiga scouter från kåren kommer att ha det stora nöjet att delta på världsscoutjamboreen som kommer att arrangeras i Sydkorea under sommaren. Nästa gång det blir internationell jamboree är 2027 i Gdansk i Polen. För att delta på en världsscoutjamboree behöver du vara mellan 14 och 17 år under lägertiden.

Annandagsjulmatsnedskakningsluff

Scoutkåren Göta Lejons medlemmar och deras familjer, släktingar och vänner välkomnas till annandagsjulmatsnedskakningsluffen i Vättlefjäll den 26 december. 

Unga och äldre samlas klädda efter rådande väderlek vid informationstavlan utanför Vättlestugan som ligger i Lövgärdet vid Kryddnejlikegatans slut, på annandagen klockan 10.00. Därifrån promenerar vi till Trollsjönäs där fika serveras till självkostnadspris. 

Till Kryddnejlikegatan kan du åka med busslinje 75 från Angered centrum. Tryter orken går det även bra att ta sig direkt till Trollsjönäs för att fika, välkommen! 

Adresser

Om ni flyttat eller bytt e-postadress är vi tacksamma om ni meddelar oss genom att mejla de nya uppgifterna till medlem@gotalejon.org.

Terminsstart

Ledarna på de olika avdelningarna kommer att kontakta scouter och föräldrar för att meddela när terminen drar igång igen. Oftast brukar detta ske i andra hälften av januari. 

Avslutningsvis vill vi återigen tacka för alla insatser som gjorts under året för att vi tillsammans ska kunna ge barn och unga en meningsfull fritid. Vi hoppas att alla får en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Var redo!

Kårstyrelsen genom Erik Bäck

Julbrev 2021 – uppdaterat

Tack!

Från kårstyrelsen vill vi uttrycka och förmedla ett stort tack till dig som läser detta julbrev. Vi vill tacka dig som är barn och varit scout på någon av våra avdelningar! Vi vill tacka dig som är ungdom och kanske både utmanarscout och ledarassistent på en och samma gång! Vi vill tacka dig som är vuxen och har engagerat dig som ledare på en avdelning, i en arbetsgrupp eller på någon av våra anläggningar! Vi vill tacka dig som varit en stöttande förälder och ställt upp för ditt barn och för föreningen genom att hjälpa till på ett avdelningsmöte eller läger, genom att städa i lokalen eller genom att skjutsa hem några scouter från Trollsjönäs! Och vi vill tacka dig som hjälpt scoutkåren på något annat vis under året som gått.

Vi var väl få som anade att även år 2021 skulle skrivas in i historieböckerna som ett år präglat av pandemi? I år har vi haft möjlighet att bedriva verksamhet under hela året – vi har inte ställt in, vi har ställt om. Scoutmötena har till stor del hållits utomhus vilket har fungerat mycket bra och vi har kunnat genomföra en del läger. Kårlägret i maj blev på nytt ett dagläger för de olika avdelningarna, men under sommaren arrangerade vi för första gången på många år ett sommarläger på vårt eget Trollsjönäs. Vi delade upp oss geografiskt och tidsmässigt, men scouter i alla åldrar fick njuta av naturen under en sommarvecka i Vättlefjäll. För många scouter blev sommarlägret det första lägret – modigt att ge sig iväg så många dagar den första gången.

Utan var och ens engagemang och insatser hade vi inte kunnat genomföra det här scoutåret. Tack igen!

Ledare

År 2021 har varit ett utmanande år för oss på flera sätt, men en scout möter svårigheter med gott humör. Ett exempel är att vi under höstterminen hade så många barn och ungdomar som ville vara upptäckarscouter, att vi fick dela avdelningen på två och låta hälften av scouterna komma varannan vecka. Hade vi haft fler ledare i föreningen hade vi kunnat starta en ny upptäckaravdelning och låta alla scouter komma varje vecka. Under året som gått har vi letat med ljus och lykta efter nya ledare. Vi har funderat på hur vi kan omfördela de ledare vi har och bjudit in föräldrar att medverka på ett, flera eller alla möten. På våra spåraravdelningar har det fungerat bra med att få stöttning av vad man kan kalla en hjälpledare, så vi kommer att fortsätta att bjuda in föräldrar till det, kanske även på upptäckaravdelningen. Styrelsen och de övriga ledarna kommer att använda tiden under julledigheten för att fundera på hur vi bäst bemannar våra avdelningar till våren. Alla som har idéer eller förslag på lämpliga ledare är välkomna att höra av sig till oss, på medlem@gotalejon.org.

Sommarläger

Nästa sommar arrangeras återigen en nationell jamboree i Skåne. Scoutkåren har i elfte timmen bestämt sig för att åka dit! Det förutsätter förstås att det finns såväl scouter som vuxna – ledare och föräldrar – som vill och har möjlighet att åka med. Vi önskar få in en preliminär anmälan till scoutkåren från dem som är intresserade av at åka med, så snart som möjligt och senast 23 januari, för att kunna bedöma om intresset är tillräckligt stort.

Lägertiden är 30 juli till 6 augusti 2022 för upptäckare och äldre och något kortare för spårarscouter. Kostnaden för lägret väntas bli cirka 3 000 kronor för hela veckan. Det finns möjlighet att ansöka om bidrag för att kunna betala avgiften genom Scouternas stödfond www.scouterna.se/bli-scout/kostnad/scouternas-stodfond/ eller genom scoutkåren.

Vi vill uppmärksamma alla på att sista anmälningsdag till ordinarie pris är redan i slutet av januari. Det går att anmäla sig efter det, men mot en tilläggskostnad på några hundralappar. Det är därför vi vill ha in den preliminära anmälan redan nu under jullovet. Vi kommer att skicka ut mer information om lägret och om hur anmälan ska göras via mejl inom kort.

Mer fakta om lägret finns att hitta på www.scouterna.se/jamboree22/ och vi kommer från scoutkåren att informera så mycket vi kan, så snart vi kan.

Satsningen på att åka till den nationella jamboreen innebär att vi skrinlägger planerna på det jubileumsläger på Mullfjället vi planerade att genomföra redan sommaren 2020. Vi åker alltså inte till Duved under 2022 – men någon gång i framtiden blir det säkert av, så dela gärna med dig av dina idéer och tankar kring ett fjälläger till ordforande@gotalejon.org.

Annandagsjulmatsnedskakningsluff – uppdaterat

Av tradition har scoutkåren arrangerat en annandagsjulmatsnedskakningsluff då de som vill vandrar till Trollsjönäs för att fika tillsammans och ha en trevlig stund. Sedan kårens julkort skickades ut och detta julbrev publicerades första gången den 20 december har nya rekommendationer kommit som avråder från samlingar inomhus. Kårstyrelsen har därför beslutat att inte arrangera något gemensamt fika på Trollsjönäs den 26 december. För de familjer som på egen hand vill promenera till Trollsjönäs finns anläggningen tillgänglig hela julhelgen, precis som resten av året. Ta med eget fika och avnjut det gärna utomhus. Hjälp oss gärna att sprida denna nya information till dem du vet brukar luffa på annandan!

Terminsstart

Avdelningarna har nu haft sina sista möten för terminen. Efter ledigheterna är det dags för nya scoutmöten. Terminen startar i vecka 3 för de flesta avdelningarna. Titta på ert terminsprogram eller håll utkik i mejlkorgen efter information från avdelningsledarna.

Tack igen!

Avslutningsvis vill vi återigen tacka för alla insatser som gjorts under året för att vi tillsammans ska kunna ge barn och unga en meningsfull fritid. Vi hoppas att alla får en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Var redo!

Kårstyrelsen genom Erik Bäck