Rover 19–25 år

Veckomöten

TrappersXXII: Måndagar 18:00

Som roverscout har du i det närmaste oändliga möjligheter att delta i och själv genomföra projekt och arrangemang som kan ge dig oförglömliga minnen. Men scouting är dessutom en metod för personlig utveckling och under denna tid kommer du säkert att utvecklas på många olika sätt.

För dig som är roverscout präglas livet många gånger av val. Livsvalen och de oundvikliga uppbrotten från kamrater och familj kan vara besvärliga att hantera. För många roverscouter är det värdefullt att kunna ha kvar kontakten med sina gamla scoutkompisar men som roverscout har du också stora möjligheter att göra projekt med nya roverscoutvänner.

Kontakt

Info: info@gotalejon.org

Terminsprogram