Vi i scoutkåren är måna om att  alla scouter, oavsett, ekonomiska förutsättningar ska kunna delta på vår verksamhet genom att åka med på läger och hajker. Därför vill vi uppmana alla som t.ex. inte kan betala en läger avgift eller terminsavgift att kontakta sin avdelningsledare, info@gotalejon.org eller ordförande (ordforande@gotalejon.org).

Som första steg rekommenderar vi alltid att testa att söka om pengar från Scouternas stödfond. Som kan ge bidrag till enskilda scouter för till exempel terminsavgift, lägerkostnad eller bidrag till utrustning. Ansöker ni om bidrag för läger eller avgift vill vi gärna veta detta så att vi inte behöver påminna er om avgiften innan dess att Scouterna betalat ut pengar (vilket ibland kan dröja). Lika så är fonden begränsad till fyra ansökningar per år och scout.

I de fall det inte är aktuellt med fonden kan vi efterkontakt även erbjuda andra alternativ så som uppskjuten betalning, avbetalning eller efterskänkning av kostnaden.

Vid frågor eller funderingar får ni inte tveka att höra av er!