20220528_190753

Historia

Scoutkårens historia

Måndagen den 4 december 1944 samlades ett antal blivande ledare till scoutkåren första kårkvarter (årsmöte). Syftet var att bedriva scoutverksamhet för ungdomar i de östra stadsdelarna. Som första ordförande i scoutkåren valdes Arne Gustafsson och terminsavgiften fastställdes till 3 kronor per medlem. På mötet diskuterades bland annat vad scoutkåren skulle heta. Två olika namnförslag lades fram Scoutkåren Göta Lejon och Gustav Adolfs scoutkår. Vilket av namnen som det till slut blev är ju nu välkänt bland alla medlemmar.

1947 förvärvades ca 15 000 kvm skogsmark invid Trollsjön ca. 25 km från Göteborg.

1955 åker vi med skärgårdsbåtar till scoutlägret på Norra Orust, Dyrsten (distriktsläger) ett fint läger med mycket värme och salta bad. På lägerbålet framträder Göta Lejon med Spanska Pustan och sjunger för första gången sången: När man ser dig i fasaden verkar du rätt belåten o s v. På hösten startar Göta Lejons Föräldraförening där den drivande kraften från början var Rut Jodal. The Trappers startar sin verksamhet detta år (seniorverksamhet).

1956 arrangerar kåren tillsammans med föräldraföreningen en stor bazar med mannekänguppvisning på Bagaregårdens skolan. Efter ett gott resultat av bazaren bygger vi ytterligare två hus på Trollsjönäs (blå och gröna). Medlemsantalet i kåren har nu ökat och på under vårterminen har Långa Bågarna 6 patruller (42 scouter) varför beslut togs om att starta en tredje avdelning som fick namnet Spejarna.

1957 avhåller kåren sommarläger på Viebo vid Floda. Verksamheten flyttas delvis ur källaren på ungdomsgården till intill liggande hus. Seniorverksamheten har kommit igång ordentligt med över 35 flickor och pojkar.

1959 åker vi på distriktsläger till Kragenäs i norra Bohuslän. Vi får en barack av SKF som flyttas till Kålltorp nedanför ishockeybanan. Detta blir vårt första egna hus i Kålltorp för seniorer, ledare och patrullmöten.

1960 bygger vi och färdigställer storstugan på Trollsjönäs med stor hjälp av familjen Boge.

1961 börjar scoutkåren samgående med BÖÖ Flickscoutkår som då bestod av två flickscoutavdelningar Springarna och Vägvisarna samt två blåvingeringar bl. a Ängsblommorna.

1962 bygger vi scoutstugan (intill ishockeyplan) med medel från BÖÖ Flickscoutkår. Vi flyttar ut från källaren på ungdomsgården och i stort sett alla verksamheter bedrivs i nya scoutstugan samt ett annat hus intill slöjden.

1963 kåren åker på läger till Töllås, norra Orust. Flickor och pojkar ligger i var sin by ca. 2 km från varandra. Göta Lejon arrangerar scoutfemkamp på lägret. På hösten 1963 startar Old Trappers av ledare i kåren, en verksamhet som levt vidare.

1963–66 har kåren ca. 265 medlemmar och verksamheten sjuder av liv på de olika avdelningarna, flockarna, blåvingeringarna och seniorlag samt inte minst många ledare.

1965 köper vi till 5 000 m2 mark på Trollsjönäs. Samma år åker vi på sort förbundsläger på Eknön i St:Annas skärgård. 4 300 flickor på fastlandet och 9 000 pojkar på ön. Vår nuvarande kung inviger lägret.

1967 åker vi på distriktsläger i Tiveden och för första gången bor flickor och pojkar på samma lägerområde. Stora rummet i Storstugan får en rustikare inredning.

1968 arrangerar scoutkåren förbundsmästerskap i scoutfemkamp där merparten av tävlingen avhölls i Skatås och Delsjöområdet. Simning avhälls i Valhallabadet. Rekordstort deltagande från många scoutkårer i Sverige. Kårens ledare och seniorer gjorde en stor insats.

1969–70 vi bygger två nya timmerhus på Trollsjönäs och med gemensamma krafter fick vi upp timmerstockarna trots en svår höststorm.

1970 på Pingst firade kåren stort sitt 25-års jubileum på Trollsjönäs med inbjudna gäster. Scoutkåren fick en ny kårfana av vår föräldraförening. Från Kålltorps Ungdomsgård fick vi bidrag till bord och stolar till timmerhusen. Vi hade besök från vår frändetropp i Oslo. I augusti månad deltar vi på sommarlägret på Kragenäs, Västkust 70.

1971–72 förändras verksamheten. Vargungar och blåvingar försvinner och ersätts med minior och juniorscouter i mixade avdelningar. Barnantalet börjar minska i Kålltorp med omnejd. I vårt tidigare upptagningsområde finns nu Björkekärrs Scoutkår, Kallebäcks Scoutkår, Redbergslids Scoutkår och Torpa Scoutkår. Flera av dessa har vi hjälpt till med vid starten. Medlemsantalet i kåren ligger på 150.

1971 deltar vi i Camp Jubilette på Vallda Sandö mest som arrangör av vildmarksdagarna på Vättlefjäll.

1972 åker vi med på kretslägret vid Bockaberg i Floda.

1973 deltar scoutkåren på distriktslägret i Tiveden med många deltagare.

1974 deltar scoutkåren i kretslägret på Sparreviken kallat för Feskelägret. En härlig vecka med mycket bad, fiske, dykning och tävlingar.

1975 beslutar kåren att starta verksamhet i Rannebergen då barnantalet i Kålltorp minskat så mycket att inte kan bedriva våra avdelningar på ett bra sätt.

Under åren 1975–87 bedriver scoutkåren verksamhet i Rannebergen och Lövgärdet med avdelning i varje gren (minior-, junior-, patrull-, och seniorscout). De sista åren får vi allt svårare att rekrytera ledare och några ledare har arbetat länge och vill nu sluta. 1975 deltar scoutkåren i kretslägret på Bullaren. Scoutkåren hade också jubileumsläger på Trollsjönäs under pingsthelgen.

1976 deltar vi i regionslägret i Säffle, Duse udde.

1977 åker vi på kretsläger på Sparreviken med tema alla tiders läger.

1978 åker vi på Almö ett förbundsläger.

1979 åker vi på kretsläger i Lagan.

1980 åker vi till lägret IVÄG på Dal.

1981 åker vi på kretsläger på Sparreviken, Surr 81.

1982 åker vi på kretsläger på Stättared.

1984 åker vi på läger på Kragenäs

1985 åker vi läger på Rydal.

1984–85 bygger vi ny stuga på Trollsjönäs som ersätter Gröna stugan. Invigning av stugan sker på 40-årsjubileumsfirande på Trollsjönäs.

1986 åker vi på regionsläger på Tjolöholm.

1987 åker vi på kretsläger på Flatön.

1988 åker vi på kretsläger på Apelhult.

1988 startar vi upp med scoutverksamhet i Kålltorp igen. Där vi fick disponera nya lokaler i ett nybyggt daghem. Vi lånade ut våra hus till verksamhet för fritidsgården och SKS. Våra hus flyttades och byggdes ihop när daghemmet byggdes. Vi startade med en minior och junioravdelning.

1990 startar vi ytterligare en miniorscoutavdelning i Kålltorp.

1992 börjar vi med patrullscout igen.

1991–94 bygger vi ett nytt hus på Trollsjönäs som innehåller toaletter, dusch, bastu och förråd.

1992 deltar scoutkåren tillsammans med GÖK (Göteborgs Östra Kårer) i läger i Ålborg.

1995 firade scoutkåren 50 år med jubileumsfest på Skansen Lejonet den 23 april, läger på Svenska Scoutförbundets anläggning i Duved, Jämtland, samt med stort jubileumsfirande på Trollsjönäs i augusti.  Där ca. 200 personer deltog i ett lyckat arrangemang (gamla ledare, med flera). I november hade Old Trappers återsamling på Trollsjöns. Samma år start vi med seniorverksamhet igen.

1998 vill SDF Härlanda flytta våra hus för att bygga en skola där ishockeyplanen ligger. Efter många och långa samtal med SDF Härlanda och lokalförvaltningen kommer vi överens om att vårt hus flyttas en bit närmare vägen upp till Björkekärr. Vi fick inte vara kvar i lokalerna på daghemmet. Vi startade upp igen i våra egna lokaler 1999.

2000 börjar vi arbeta med grunden för att bygga ett nytt förråds- och kanothus.

2001 gjuter vi bottenplattan och de kommande åren arbetar vi så fort tillfällen ges. Det är mest folk från Stiftelsen som arbetar med färdigställandet.

2005 är det i sort sett färdig och invigs på vårt 60 årsjubileum. I juni månad rev vi gamla blå stugan.

2006 I april avhölls en gemenskapshelg på Trollsjönäs som var mycket uppskattad. Sommarläger avhölls på Två skyttlar med ca 25 deltagare. Efter värvning i skolan i början av höstterminen var medlemsantalet: miniorscouter 16st, junior- och patrullscouter 16st och seniorscouter 10st. I Hajk-DM deltog vi med tre lag och i GÖK-Open vann vi vandringspris för miniorscouter. I december avhölls julmarknad i Kålltorp.

2007 den 16–19 maj avhölls sedvanligt läger på Trollsjönäs. Under året utbröt brand i vår scoutstuga i Kålltorp. Vår verksamhet flyttades till Björkekärrs scoutstuga som de var vänliga att låna ut till oss. Vi började projektera för nya lokaler.

2008 i januari lämnade vi in ritningar till Stadsbyggnadskontoret om att få bygga ett nytt hus. Vi avhöll sommarläger på Brännö. Seniorscouterna åkte på läger till Vässarö. Sedvanlig uppskattad julpiff avhölls 5–7 december. Det nya huset kom med lastbil den 11 november. Det monterades upp av leverantören och vara under tak i slutet av veckan.

2009 Under vårterminen fortsatte vi arbetet med det nya huset och i mars avhöll vi kårstämma där. Vikingaläger avhölls på Trollsjönäs i maj månad och sommarläger avhölls 1–8 augusti på Kragenäs, Agema. Vid mars månads utgång bestod kåren av 115 medlemmar.

2010 Scoutkåren fyller 65 år vilket firas med ett pensionärsläger på Trollsjönäs där 25 scouter och 12 ledare deltog.

2011 Var året då svensk scouting hamnade på världskartan eftersom den 22:a världsscouts jamboreen arrangerades på Rinkaby skjutfält utanför Kristianstad. Totalt deltog drygt 40 000 scouter och ledare från 166 länder. Från Göta Lejon deltog ett antal ledare som funktionärer och ett antal scouter var med som deltagare. Kung Carl XIV Gustaf deltog under några dygn på lägret och höll även ett tal under avslutningsceremonin. På Trollsjönäs arrangerades traditionsenligt både kåreläger, med indiantema och julpiff under året.

2012 Arrangerades ett guldgrävarläger på Trollsjönäs, under sommaren deltog ett antal av kårens ledare som funktionärer på lägret Boomerang på Vässarö i Stockholms skärgård. Under året fattades beslutet att alla fem scoutförbund skulle gå samman i ett förbund, Scouterna. I samband med detta togs även ett nytt scoutprogram fram med nya åldersgrupper: spårar-, upptäckar-, äventyrar- och utmanarscouter.

2013 Under Kristihimmelsfärdshelgen arrangerar kåren ett kårläger med pirattema.

2014 På grund av uppdaterade krav från kommunen måste avloppssystemet på Trollsjönäs göras om. Arbetet utfördes under mestadels hösten och vintern 2014 och stod klart innan kårlägret 2015. Kårlägret 2014 arrangerades tillsammans med Vättlescoutkår och cirka 80 deltagare deltog från våra två kårer. Julpiff arrangerads i början av december på sedvanligt vis.

2015 arrangerades jubileumsläger på Trollsjönäs under Kristihimmelfärdshelgen. Anledningen var kårens 70års jubileum. Under lördagens bjöds alla medlemmar in till ett öppet hus på Trollsjönäs och ett drygt 50-tal deltagare deltog utöver de scouter och ledare som var med på lägret. Till jubileet lanserads bland annat en uppdaterad logga. Under sommaren åkte scouter och ledare på regionsläger på Lystestrand.

2016 deltog 46 scouter och ledare på årets kårläger där Göta Lejon Travels bjöd alla deltagare på resa runt världen med besök på de flesta av världens kontinenter. Under sommaren åkte ett gäng ledare och utmanarscouter på läger till Vässarö där en ny upplaga av Boomerang arrangerades. Resterande avdelningar i kåren åkte istället på sommarläger i Hultsfred.

2017 genomfördes det igen en större renovering av Trollsjönäs i och med att köket i Storstugan genomgick en total renovering. I samband med detta slipades även golvet om i storstugan. På årets kårläger deltog 54 scouter och ledare. Året bjöd även på en nationell jamboree, Jamboree17, på Rinkaby skjutfält där cirka 11 000 scouter från hela Sverige deltog. Under hösten bestod scoutkåren av drygt 160 medlemmar.