Terminsstart i sikte (?)

Nu är sportlovet här och för de flesta har scoutterminen ännu inte börjat. Kårstyrelsen och de övriga ledarna i kåren tar del av råd och rekommendationer och har avstämningar. Nu har det bestämts att spårarscouterna ska prova att starta med utomhusmöten i något annorlunda form i v 8. Upptäckare och äventyrare får vänta ytterligare några veckor medan utmanarna är redan igång, med digitala möten. Avdelningsledarna kommer att mejla aktuell information till föräldrar och scouter.

Viktig information – avdelningsmötena ställs in

Kårstyrelsen har beslutat att höstterminens kvarvarande fysiska avdelningsmöten ska ställas in, med hänvisning till smittspridningen i samhället. Beslutet gäller från och med 25 november.

Vi beklagar att många scouter kommer att missa de sista mötena på terminen, men vi ser det här som det bästa sättet att ta ett samhällsansvar för att minska smittspridningen.

Avdelningsledarna kommer att kontakta föräldrarna med information och styrelsen uppmuntrar ledarna att erbjuda alternativa digitala mötesplatser i den mån det är genomförbart.

Frågor om beslutet kan ställas till kårstyrelsen på styrelsen@gotalejon.org.

Ny information om hur scoutverksamheten anpassas

Med anledning av de skärpta allmänna råden som Folkhälsomyndigheten beslutade om den 29 oktober där särskilda riktlinjer har tagits fram för Västra Götaland har styrelsen skickat mejl till alla föräldrar och vuxna medlemmar med information om vilka åtgärder vi vidtagit och vad vi förväntar oss av scouter och föräldrar.

Avdelningsledarna kan komma att meddela eventuella förändringar för sina respektive avdelningar. Det sker via e-post.

Följande förändringar och riktlinjer gäller generellt:

• Liksom tidigare gäller att de fysiska träffar som vi har sker utomhus och att vi ska hålla avstånd när vi träffas. Det är av yttersta vikt att vi alla tar ansvar för att stanna hemma vid sjukdomssymtom.
• Utmanarverksamheten upphör tillfälligt i fysisk form.
• Den planerade arbetskvällen i Kålltorp den 5 november ställs in.
• Vi genomför i dagsläget inga övernattningar.
• Verksamheten ska planeras så att det är möjligt att transportera sig till fots, med cykel eller familjevis i bil. Vi ber er alla också ta ett eget ansvar för transporten till och från våra möten för att undvika kollektivtrafiken.
• I samband med hämtning och lämning från lokalen ber vi alla föräldrar att tänka på att hålla avstånd, såväl till varandra som till våra ledare.
• Övriga möten, så som t.ex. styrelsemöten, kommer att ske digitalt.

Medlemsavgifter – bra att veta

Både nya och gamla medlemmar ställer en del frågor om medlemsavgiften så här i början av terminen. Medlemsavgiften faktureras centralt från Scouterna vid månadsskiftena. Befintliga medlemmar ska ha fått sin faktura runt den 1 september. Nya medlemmar kommer att få sin faktura runt 1 oktober eller 2 november, beroende på när man började.

Nytt för i år är att Scouterna för att spara pengar och miljö enbart skickar avierna elektroniskt. I första hand väljs e-faktura, i andra hand tjänsten Kivra och i tredje hand e-post. Först i fjärde hand skickas fakturan på papper, om e-postadress saknas.

Anmäl dig gärna som mottagare av e-faktura i din internetbank. Scoutens medlemsnummer behövs och det hittar du på fakturan. Om du hellre vill använda Kivra gör du en anmälan på deras hemsida. Har du inte valt någon av dessa metoder gäller det alltså att hålla utkik i e-postlådan kring månadsskiftet.