För att förenkla skapandet av chiffer inför en aktivitet.