UN-Island6

För Föräldrar

Bli ledare / Annan stöd

För att kåren ska kunna erbjuda barn och unga en upplevelse inom scouting krävs det ledare och andra former av stöd. Därför välkomnar vi alla former av stöd som föräldrar vill erbjuda. För ytterligare information om ledarrollen inom Göta Lejon och hur man kan bli ledare klicka här. Om du vill bidra med andra former av stöd som inte ingår i ledarrollen kontakta kårordförande, Erik Bäck,  ordforande@gotalejon.org, 0707-61 2677.