Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Kårstämma

16 april 2023 14:00 - 18:00

Kårgemensamt

Styrelsen i Scoutkåren Göta Lejon kallar härmed till kårstämma (årsmöte), söndagen den 16 april kl.
14.00. Tillsammans med denna kallelse skickas även styrelsens förslag till dagordning.
Mötet kommer att hållas i scoutlokalen i Kålltorp, Virginsgatan 25. Det kommer att bjudas på fika i
anslutning till mötet.
Motioner till stämman skickas med e-post till info@gotalejon.org alternativt med sedvanlig brevgång
till Virginsgatan 25, 416 54 Göteborg. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast söndag den 2
april.
Alla scoutkårens medlemmar har, enligt § 11 i stadgarna, närvaro-, yttrande- och rösträtt på
kårstämman.
Anmälan till stämman är inte obligatorisk men styrelsen uppskattar om alla som tänker delta på
stämman anmäler sig till ordförande Erik Bäck (ordforande@gotalejon.org eller 0707-61 26 77) eller
till sin avdelningsledare.

Kårstämma 2023 – dagordning

Plats

Scoutlokalen, Virginsgatan 25
Virginsgatan 25
Göteborg, Sverige

Arrangör

Scoutkåren Göta Lejon
E-post:
info@gotalejon.org