Välkommen att prova på scouting!

Scoutterminen har börjat och för spårarscouter, det vill säga barn i andra och tredje klass, kommer vi att hålla särskilda prova på-möten onsdag 2 september och torsdag 3 september kl 18.00. För äldre barn som är intresserade av scouting är det tyvärr kö. Läs mer om hur intresseanmälan görs nedan.

Anledningen till att det är två prova på-tillfällen för spårare är att vi hoppas att vi kommer kunna erbjuda scouting på två avdelningar, en på onsdagar och en på torsdagar, under det kommande året. 

Vi är många vuxna som är engagerade i scoutkåren, men för att vi ska kunna erbjuda scoutverksamhet av god kvalitet på två spåraravdelningar behöver vi bli fler ledare. Föräldrar med eller utan egen scoutbakgrund kommer att behöva engagera sig i föreningen. Förtur kan komma att ges till de barn, vars föräldrar ställer upp som ledare.

Som ett första steg, inför det första mötet, ber vi er att fylla i ett formulär som vi kallar medlemsansökan. Det finns på medlem.gotalejon.org. Vi vill gärna att alla som provar på fyller i sina uppgifter. Man får prova på att vara scout på tre möten, innan man behöver bestämma sig för om man vill fortsätta eller ej, så se det som en intresseanmälan.

Anmälan ger oss era kontaktuppgifter och därmed möjlighet att kontakta er, och där finns också en fråga om vilka möjligheter man har som vårdnadshavare, att engagera sig i verksamheten.

Tre veckor efter prova på-mötena, 23 och 24 september, kommer vi att bjuda in till föräldramöten på spåraravdelningarna. Då kommer föräldrar och vårdnadshavare att få information om scouterna och om vår förening.

Välkommen till Scoutkåren Göta Lejon!

Information till scouter och föräldrar

Uppdaterad 2 april 2020.

Just nu finns det många som har frågor och oroas över coronaviruset. Scoutkåren Göta Lejon följer rekommendationerna från Scouterna och från Folkhälsomyndigheten.

Vi kommer tills vidare att fortsätta hålla avdelningsmöten som planerat. Samtliga möten kommer dock att hållas utomhus – ta med kläder efter väder. Hittills har en utfärd gjorts om till en heldagsaktivitet i Kålltorp och en har ställts in. Scoutkåren följer läget och kommer att fatta beslut om kommande utfärder och läger inom de närmsta dagarna.

Om ändringar görs i programmet kommer avdelningsledarna att informera om det via e-post.

Viktigt att tänka på är: Vid minsta tecken på förkylning, feber eller hosta så stannar man hemma. Det är ni föräldrar som tar ansvar för att barnen inte kommer till scouterna vid sjukdom.

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder.

Kårstämma 25 mars

Styrelsen i Scoutkåren Göta Lejon kallar härmed till kårstämma, onsdagen den 25 mars klockan 18.00 i scoutlokalen i Kålltorp, Virginsgatan 25, Göteborg. Tillsammans med denna kallelse skickas även styrelsens förslag till dagordning.

Motioner till stämman skickas med e-post till info@gotalejon.org alternativt med sedvanlig brevgång till Virginsgatan 25, 416 54 Göteborg. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast onsdag den 11 mars.

Alla kårens medlemmar har, enligt § 11 i stadgarna, närvaro-, yttrande- och rösträtt på kårstämman.

Fika kommer att serveras i anslutning till stämman. För beräkning av tilltugg och förfriskningar uppskattar styrelsen om du anmäler dig till kårordförande Erik Bäck (ordforande@gotalejon.org, 0707-61 26 77) senast den 23 mars. Det går även bra att anmäla sig till sin avdelningsledare. Var vänlig meddela eventuella allergier eller önskemål om specialkost i samband med din anmälan.