Ny information om hur scoutverksamheten anpassas

Med anledning av de skärpta allmänna råden som Folkhälsomyndigheten beslutade om den 29 oktober där särskilda riktlinjer har tagits fram för Västra Götaland har styrelsen skickat mejl till alla föräldrar och vuxna medlemmar med information om vilka åtgärder vi vidtagit och vad vi förväntar oss av scouter och föräldrar.

Avdelningsledarna kan komma att meddela eventuella förändringar för sina respektive avdelningar. Det sker via e-post.

Följande förändringar och riktlinjer gäller generellt:

• Liksom tidigare gäller att de fysiska träffar som vi har sker utomhus och att vi ska hålla avstånd när vi träffas. Det är av yttersta vikt att vi alla tar ansvar för att stanna hemma vid sjukdomssymtom.
• Utmanarverksamheten upphör tillfälligt i fysisk form.
• Den planerade arbetskvällen i Kålltorp den 5 november ställs in.
• Vi genomför i dagsläget inga övernattningar.
• Verksamheten ska planeras så att det är möjligt att transportera sig till fots, med cykel eller familjevis i bil. Vi ber er alla också ta ett eget ansvar för transporten till och från våra möten för att undvika kollektivtrafiken.
• I samband med hämtning och lämning från lokalen ber vi alla föräldrar att tänka på att hålla avstånd, såväl till varandra som till våra ledare.
• Övriga möten, så som t.ex. styrelsemöten, kommer att ske digitalt.

Medlemsavgifter – bra att veta

Både nya och gamla medlemmar ställer en del frågor om medlemsavgiften så här i början av terminen. Medlemsavgiften faktureras centralt från Scouterna vid månadsskiftena. Befintliga medlemmar ska ha fått sin faktura runt den 1 september. Nya medlemmar kommer att få sin faktura runt 1 oktober eller 2 november, beroende på när man började.

Nytt för i år är att Scouterna för att spara pengar och miljö enbart skickar avierna elektroniskt. I första hand väljs e-faktura, i andra hand tjänsten Kivra och i tredje hand e-post. Först i fjärde hand skickas fakturan på papper, om e-postadress saknas.

Anmäl dig gärna som mottagare av e-faktura i din internetbank. Scoutens medlemsnummer behövs och det hittar du på fakturan. Om du hellre vill använda Kivra gör du en anmälan på deras hemsida. Har du inte valt någon av dessa metoder gäller det alltså att hålla utkik i e-postlådan kring månadsskiftet.

Välkommen att prova på scouting!

Scoutterminen har börjat och för spårarscouter, det vill säga barn i andra och tredje klass, kommer vi att hålla särskilda prova på-möten onsdag 2 september och torsdag 3 september kl 18.00. För äldre barn som är intresserade av scouting är det tyvärr kö. Läs mer om hur intresseanmälan görs nedan.

Anledningen till att det är två prova på-tillfällen för spårare är att vi hoppas att vi kommer kunna erbjuda scouting på två avdelningar, en på onsdagar och en på torsdagar, under det kommande året. 

Vi är många vuxna som är engagerade i scoutkåren, men för att vi ska kunna erbjuda scoutverksamhet av god kvalitet på två spåraravdelningar behöver vi bli fler ledare. Föräldrar med eller utan egen scoutbakgrund kommer att behöva engagera sig i föreningen. Förtur kan komma att ges till de barn, vars föräldrar ställer upp som ledare.

Som ett första steg, inför det första mötet, ber vi er att fylla i ett formulär som vi kallar medlemsansökan. Det finns på medlem.gotalejon.org. Vi vill gärna att alla som provar på fyller i sina uppgifter. Man får prova på att vara scout på tre möten, innan man behöver bestämma sig för om man vill fortsätta eller ej, så se det som en intresseanmälan.

Anmälan ger oss era kontaktuppgifter och därmed möjlighet att kontakta er, och där finns också en fråga om vilka möjligheter man har som vårdnadshavare, att engagera sig i verksamheten.

Tre veckor efter prova på-mötena, 23 och 24 september, kommer vi att bjuda in till föräldramöten på spåraravdelningarna. Då kommer föräldrar och vårdnadshavare att få information om scouterna och om vår förening.

Välkommen till Scoutkåren Göta Lejon!

Information till scouter och föräldrar

Uppdaterad 2 april 2020.

Just nu finns det många som har frågor och oroas över coronaviruset. Scoutkåren Göta Lejon följer rekommendationerna från Scouterna och från Folkhälsomyndigheten.

Vi kommer tills vidare att fortsätta hålla avdelningsmöten som planerat. Samtliga möten kommer dock att hållas utomhus – ta med kläder efter väder. Hittills har en utfärd gjorts om till en heldagsaktivitet i Kålltorp och en har ställts in. Scoutkåren följer läget och kommer att fatta beslut om kommande utfärder och läger inom de närmsta dagarna.

Om ändringar görs i programmet kommer avdelningsledarna att informera om det via e-post.

Viktigt att tänka på är: Vid minsta tecken på förkylning, feber eller hosta så stannar man hemma. Det är ni föräldrar som tar ansvar för att barnen inte kommer till scouterna vid sjukdom.

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder.