Arbetsuppgifter Trollsjönäs under sommaren

Uppgift Beskrivning
Luftspalt hygienhuset Montering av plåtar
Sockeltätning storstugan Rengöring + hålkäl av finbetong
Spång för fast spår Prototyp
Röja sly Röjsågning + hopsamling
Led runt sjön Placera ut pinnar, halva gjord
Knutbrädor Timmerhusens nya fasader
Rensa berg Förrådets östra sida
Gjuta in kabelskyddsrör Kant och anslutning jord mot berg
Arkivrum Spackla & måla
Forma för skydd av fotocell Rund tung pjäs med öppning

Terminsavslutning

Härmed inbjuds alla medlemmar, föräldrar och syskon till Scoutkåren Göta Lejons terminsavslutning tisdagen den 29 maj. Vi träffas klockan 18.00 för att inleda kvällen med en brännbollsturnering och njuta av lite medhavt fika innan vi samlas för att säga några avslutande ord.

Plats: Scoutlokalen i Kålltorp
Tid: Kl. 18:00 till cirka kl. 19:30, den 29/5
Vad ska med? Eget fika, scoutklädsel och kläder för att vara ute

Arbetsuppgifter Kålltorp och Trollsjönäs april/maj 2018

I april och maj har två huvuduppgifter.

Arbetsdagen den 29 april på Trollsjönäs.
Flaggvakt för Göteborgsgirot den 6 maj, mer info anmälan som flaggvakt finns på: cykel.gotalejon.org

Förutom de två huvuduppgifterna finns följande:

Trollsjönäs

Uppgift Beskrivning
Gipsbeklädnad förråd (7m2) Gipsskivor och snickerier. Förbättra brandskyddet
Fylla upp vedförråd Ordna och fylla upp i vedförråden
Markera upp kort permanent spår Komplettera med käppar och montera spårmarkeringar
Fler fågelholkar Tillverka och sätta upp olika sorters fågelholkar
Bänkskivor Lätt avslipning och inoljning av bänkskivor i köket.
Tillfartsvägen, Rördalen – Trollsjönäs Röja buskar i vägkanten, fylla i hålor, bättra på avrinning till diken

Kålltorp

Veckostädning Dammsug, våttorka, torka av ytor, töm sopor.
Putsa fönster Putsa alla fönster i lokalen

Arbetsuppgifter Kålltorp och Trollsjönäs mars 2018

Vi presenterar nu den första listan som gäller för mars. Du anmäler dig till Martin Hesslund, enklast på attgora@gotalejon.org alternativt på tel. 0730-559409, och du kan alltid ta kontakt om du har frågor eller synpunkter. Vår idé är att vi skall ha en dialog så att vi kan hjälpa dig att komma igång med en arbetsinsats, hjälpa till med material och utformning och att vi också skall ta projekten vidare om / när någon avbytare skall in på planen. Vi vill gärna poängtera att kvalitet och livslängd har stor betydelse. Vi är inte ute efter att få mer “anordningar” som inom kort måste underhållas men tiderna förändras och även vår verksamhet kräver miljöer, hjälpmedel och katalysatorer för att attrahera.

Erik Bäck, kårordförande Scoutkåren Göta Lejon
Lars Gabrielsson, ordförande Stiftelsen Göta Lejons friluftsgård

Trollsjönäs

Uppgift Beskrivning
Gipsbeklädnad förråd (7m2) Gipsskivor och snickerier. Förbättra brandskyddet
Fylla upp vedförråd Ordna och fylla upp i vedförråden
Markera upp kort permanent spår Komplettera med käppar och montera spårmarkeringar
Fler fågelholkar Tillverka och sätta upp olika sorters fågelholkar
Bänkskivor Lätt avslipning och inoljning av bänkskivor i köket.
Tillfartsvägen, Rördalen – Trollsjönäs Röja buskar i vägkanten, fylla i hålor, bättra på avrinning till diken

Kålltorp

Uppgift Beskrivning
Tvätta gardiner Ta ner gardinerna och tvätta.
Veckostädning Dammsug, våttorka, torka av ytor, töm sopor.
Veckostädning Dammsug, våttorka, torka av ytor, töm sopor.
Veckostädning Dammsug, våttorka, torka av ytor, töm sopor.